ภาพสะท้อนปัญหาสุขภาพจิตผ่านรูปแบบการสื่อความหมายในภาพยนตร์ไทย =

The reflection of mental health problems through communication patterns in Thai films /

พิมลนาถ เล็กสมบูรณ์ไชย

No Cover Image
Main Author: พิมลนาถ เล็กสมบูรณ์ไชย
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2560
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.(การสื่อสาร))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560.
Subjects: สุขภาพจิต
ภาพยนตร์ไทย
การสื่อสารในภาพยนตร์
จิตเภทในภาพยนตร์
Online Access: ฉบับเต็ม (Full text)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Full text)

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PN1995.9.S247 พ724ภ 2560
Copy 1
Available