วิเคราะห์นิทานพื้นบ้านชาวเขาเผ่าม้งในจังหวัดน่าน =

An analysis of folktales of the hmong in Nan province /

จงรักษ์ รัตนวิฑูรย์

No Cover Image
Main Author: จงรักษ์ รัตนวิฑูรย์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2560
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ด. (ภาษาไทย))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560.
Subjects: นิทานปรัมปรา
นิทานพื้นเมือง
นิทานพื้นเมือง -- น่าน
Online Access: ฉบับเต็ม Full text
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม Full text

Humanities, Thesis

Call Number: PN3437 จ127ว 2560
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PN3437 จ127ว 2560
Copy 1
Available