การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 =

The development of learning activities using problem-based learning of enhance Mathematics problem's solving ability and Mathematics reasoning ability for grade 8 students /

วริศรา อ้นเกษ

No Cover Image
Main Author: วริศรา อ้นเกษ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2560
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560.
Subjects: คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
การแก้ปัญหา
กิจกรรมการเรียนการสอน
Online Access: ฉบับเต็ม Full text
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม Full text

Education, Thesis

Call Number: LB1027.25 ว329ก 2560
Copy 1
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1027.25 ว329ก 2560
Copy 1
Checked out Due: 2022-1-27 Recall This