การพัฒนาระบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เครื่องมือทางปัญญาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์การวิจัยการตลาด สำหรับนักศึกษาระดัปปริญญาตรี =

Development of a blended learning system using collaborative learning and cognitive tools to enhance an analytical thinking abilities in marketing research for undergraduate students /

ดรุณี ปัญจรัตนากร

No Cover Image
Main Author: ดรุณี ปัญจรัตนากร
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2560
Subjects: การเรียนรู้แบบผสมผสาน
การเรียนรู้ร่วมกัน
ความคิดและการคิด
Online Access: ฉบับเต็ม Full text
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม Full text

Education, Thesis

Call Number: LB2395.7 ด135ก 2560
Copy 1
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TD426 LB2395.7 ด135ก 2560
Copy 1
Available