ออร์โธปิดิกส์ปัญญาวัตร เนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวกับ =

Musculoskeletal tumors 1 /

ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์, บรรณาธิการ

Other Authors: ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์,, ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย, 2560
Subjects: Musculoskeletal -- Diseases
Neoplasms, -- Bone -- Tissue
Bone -- Neoplasms -- diagnosis
Bone -- Neoplasms -- physiopathology
Bone -- Neoplasms -- therapy
Neoplasms, -- Connective -- Tissue -- diagnosis
Neoplasms, -- Connective -- Tissue -- physiopathology
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WE258 อ456 2560
Copy 3
Available
Copy 2
Available