เจเนอเรชันแอลฟา :

เจเนอเรชันใหม่ในสังคมไทยในศตวรรษที่ 21/

พัชราภา ตันติชูเวช

Main Author: พัชราภา ตันติชูเวช
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬางลกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
Subjects: รุ่นวัย -- แง่สังคม
เจเนอเรชันแอลฟา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Stack

Call Number: 305.2 พ519จ 2560
Copy 1
Available
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HQ799.T5 พ519จ 2560
Copy 1
Available
Copy 2
Available