อัศจรรย์มันสำปะหลัง =

Wonders of tapioca /

มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

Other Authors: มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2560
Subjects: มันสำปะหลัง -- พันธุ์
มันสำปะหลัง -- การปลูก
มันสำปะหลัง -- การใช้ประโยชน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: SB211.C3 อ574 2560
Copy 1
Available