วัณโรคและมัยโคแบคทีเรีย =

Tuberculosis and mycobacteria /

เกียรติไชย ฟักศรี, บรรณาธิการ

Other Authors: เกียรติไชย ฟักศรี,, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560
Subjects: วัณโรค
มัยโคแบคทีเรีย
เชื้อวัณโรค
มัยโคแบคทีเรียทุเบอร์คุโลซิส
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: RC306 ค853ว 2560
Copy 1
Available