รายงานค่าใช้จ่ายการดำเนินงานด้านเอดส์ของประเทศไทย พ.ศ.2557-2558 =

Thailand's national AIDS spending assessment (NASA) 2014-2015 /

ชาฮีดา วิรยาทร, กุมารี พัชนี และภูษิต ประคองสาย

No Cover Image
Main Author: ชาฮีดา วิริยาทร
Other Authors: กุมารี พัชนี, ภูษิต ประคองสาย, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สำนักงาน, 2558
Subjects: โรคเอดส์ –– ไทย –– การป้องกันและควบคุม
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม –– ไทย –– การป้องกันและควบคุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: RA644.A25 ช529ร 2558
Copy 1
Available
Copy 2
Available