การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 เรื่อง "ทิศทางการพัฒนางานวิจัยที่ยั่งยืน" สังคมศาสตรและวิทยาศาสตร์สุขภาพ" วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี.

No Cover Image
Other Authors: การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ, มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น. สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: ปทุมธานี : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, 2560
Subjects: สังคมศาสตร์ -- การประชุม
รัฐประศาสนศาสตร์ -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: LB2326.3 ก471ก 2560
Copy 1
Available