การสูญเสียปีสุขภาวะ :

รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ.2537 =

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

Other Authors: สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560
Subjects: สุขภาวะ -- ไทย
ชาวไทย -- สุขภาพและอนามัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: RA441.5 ก528 2557
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available