หลักพื้นฐานคำศัพท์เฉพาะทางด้านการแพทย์ =

Basic Principle of Medical Terminology /

ณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล

Main Author: ณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล
Other Authors: หน่วยสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทางการแพทย์, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: แพทย์ –– คำศัพท์
English language –– Medical English.
Medicine –– Language.
Dictionaries, Medical.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: W15 ณ121ห 2560
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 7
Available
Copy 5
Available
Copy 6
Available