หลักและคำพิพากษา :

คำอธิบายพระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 /

สหรัฐ กิติ ศุภการ

Main Author: สหรัฐ กิติ ศุภการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สุนทรี สรรเสริญ, 2560
Subjects: ศาลเยาวชนและครอบครัว ไทย
ความผิดในคดีเด็กและเยาวชน กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
กระบวนการยุติธรรมสำหรับเยาวชน ไทย
วิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT4720 ส459ห 2560
Copy 1
Available
Copy 2
Available