« Back to Record

Record Citations

APA Citation

สหรัฐ กิติ ศุภการ. (2560). หลักและคำพิพากษา: คำอธิบายพระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ: สุนทรี สรรเสริญ.

MLA Citation

สหรัฐ กิติ ศุภการ. หลักและคำพิพากษา: คำอธิบายพระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ: สุนทรี สรรเสริญ, 2560.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.