หลักและคำพิพากษา :

คำอธิบายพระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 /

สหรัฐ กิติ ศุภการ

Main Author: สหรัฐ กิติ ศุภการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สุนทรี สรรเสริญ, 2560
Subjects: ศาลเยาวชนและครอบครัว -- ไทย
ความผิดในคดีเด็กและเยาวชน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
กระบวนการยุติธรรมสำหรับเยาวชน -- ไทย
วิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 418 หน้า
ISBN: 9786164407442