ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย =

English for Research Writing /

กันยารัตน์ เกตุขำ

Main Author: กันยารัตน์ เกตุขำ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.
Subjects: ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์
การเขียนทางวิชาการ
การเขียนรายงาน
Tags: Add
Academic (1), Writing (1)
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PE1478 ก392ภ 2560
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available