คู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ =

A Handbook of Academic Article Writing for Publication /

สิน พันธุ์พินิจ

Main Author: สิน พันธุ์พินิจ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2560
Subjects: การเขียนบทความ
การเขียนทางวิชาการ
Tags: Add
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB2369 ส724ค 2560
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available