การจัดการทรัพยากรมนุษย์ =

Human resource management /

สกล บุญสิน

Main Author: สกล บุญสิน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
Subjects: การบริหารงานบุคคล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5549 ส116ก 2560
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 4
Available