กว่าจะได้เป็นมืออาชีพลูกจ้างนายธนาคาร /

โดย อุทัย อัครพัฒนากูล

Main Author: อุทัย อัครพัฒนากูล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2555
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.
Subjects: นายธนาคาร –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

SciTech, Thai Stack

Call Number: HG1552.U8 อ821ก 2555
Copy 1
Available