« Back to Record

Record Citations

APA Citation

นงเยาว์ เนาวรัตน์, ชญาณิศวร์ ยิ้มสวัสดิ์, & มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์. (2560). การศึกษาในระบบโรงเรียน: การสร้างตัวตนและความเป็นอื่นของผู้หญิง. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์.

MLA Citation

นงเยาว์ เนาวรัตน์, ชญาณิศวร์ ยิ้มสวัสดิ์, and มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์. การศึกษาในระบบโรงเรียน: การสร้างตัวตนและความเป็นอื่นของผู้หญิง. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์, 2560.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.