การศึกษาพหุวัฒนธรรมเบื้องต้น: เรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกันในศตวรรษที่ 21 =

Introduction to Multivultural Education: Learning to live together in the 21th century /

นงเยาว์ เนาวรัตน์

No Cover Image
Main Author: นงเยาว์ เนาวรัตน์
Other Authors: ชญาณิศวร์ ยิ้มสวัสดิ์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์, 2560
Subjects: การศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม
พหุวัฒนธรรมนิยม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LC1099 น146ก 2560
Copy 1
Available