รายงานการวิจัยเรื่องศูนย์การเรียนประชาสังคมและสิทธิการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติจากพม่า =

Civil Society's Learning Centres and Stateless Children's Education Rights from Burma /

โดย นงเยาว์ เนาวรัตน์

No Cover Image
Main Author: นงเยาว์ เนาวรัตน์
Other Authors: ชญาณิศวร์ ยิ้มสวัสดิ์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์, 2560
Subjects: คนต่างด้าว -- การศึกษา
ความไร้สัญชาติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท: โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมประจำปี พ.ศ. 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ