รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบกฎระเบียบภายในประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับการเปิดเสรีสาขาธนาคารพาณิชย์และหลักทรัพย์เพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน =

Comparative Study on Domestic Regulation in Relation to Liberalization in Banking and Securities Businesses to Establish ASEAN Economic Community /

เกตสุดา สุประดิษฐ์, (หัวหน้าโครงการ)...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Main Author: เกตสุดา สุประดิษฐ์
Other Authors: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555
Subjects: ธนาคารพาณิชย์ –– กลุ่มประเทศอาเซียน
เขตการค้าเสรีอาเซียน
การค้าเสรี –– กลุ่มประเทศอาเซียน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HG3290.8.A7 ก759ร 2555
Copy 1
Available