การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปัญหาสังคม /

นฤมล นิราทร

Main Author: นฤมล นิราทร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561
Subjects: การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ปัญหาสังคม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HM831 น276ก 2561
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available