การศึกษาพหุวัฒนธรรมมุมมองเชิงวิพากษ์และการปฏิบัติการในโรงเรียน =

Multicultural education critical perspectives and praxis in schooling /

นงเยาว์ เนาวรัตน์

Main Author: นงเยาว์ เนาวรัตน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วนิดาการพิมพ์, 2561
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3
Subjects: การศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม
พหุวัฒนธรรมนิยม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LC1099 น146ก 2561
Copy 1
Available