ประสาทศัลยศาสตร์สำหรับเส้นประสาทส่วนปลาย =

Neurosurgery for the peripheral nerves /

บรรพต สิทธินามสุวรรณ, บรรณาธิการ

Other Authors: บรรพต สิทธินามสุวรรณ,, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561
Subjects: Neurosurgery
ระบบประสาทส่วนปลาย
ศัลยกรรม
Neurosurgical -- Procedures
Peripheral -- Nerves
Central -- Nervous -- System
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WL368 ป396 2561
Copy 1
Cataloging Quick Book