การพัฒนาตัวแบบในการประเมินประสิทธิผลของนโยบายประชารัฐ : ศึกษากรณี การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

Development of an Evaluative Model regarding Effectiveness of Pra-Cha Rat Policy : The Grassroots Economic Development of the General Prayuth Chan-ocha Government/

ภาคภูมิ ฤกขะเมธ

No Cover Image
Main Author: ภาคภฺมิ ฤกขะเมธ
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: ประชารัฐ
ความร่วมมือ
การประเมินนโยบาย
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์