การพัฒนากลยุทธ์ในการยกระดับสินค้าเชิงวัฒนธรรมให้เป็นเป็นแบรนด์ระดับโลก /

จุฑามาศ แก้วพิจิตร, อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และ ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา

No Cover Image
Main Author: จุฑามาศ แก้วพิจิตร
Other Authors: อัญกรณ์ วงศ์ปรีดี, ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2563
Subjects: สินค้า
วัฒนธรรม -- แง่เศรษฐกิจ
สินค้าไทย
การออกแบบผลิตภัณฑ์
หัวเรื่อง -- คำสำคัญที่กำหนดขึ้น
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์