การปรับปรุงประสิทธิภาพคลังสินค้า ตามระเบียบวิธี DMAIC =

Efficiency Improvement in the Inventory Based on DMAIC Methodogy/

รัญชนา สินธวาลัย, ตอฮา เตาวโต และอัลฟาฮัด หะยีเตะ

No Cover Image
Main Author: รัญชนา สินธวาลัย
Other Authors: ตอฮา เตาวโต
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2561
Subjects: คลังสินค้า
ประสิทธิภาพ
อัลฟาฮัด -- หะยีเตะ
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Published: วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 26, ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.2561), หน้า 96-109