การปรับปรุงประสิทธิภาพคลังสินค้า ตามระเบียบวิธี DMAIC =

Efficiency Improvement in the Inventory Based on DMAIC Methodogy/

รัญชนา สินธวาลัย, ตอฮา เตาวโต และอัลฟาฮัด หะยีเตะ

No Cover Image
Main Author: รัญชนา สินธวาลัย
Other Authors: ตอฮา เตาวโต
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2561
Subjects: คลังสินค้า
ประสิทธิภาพ
อัลฟาฮัด -- หะยีเตะ
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับออนไลน์