ศรีจนาศะ :

รัฐอิสระที่ราบสูง /

พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ ... [และคนอื่น ๆ] ; สุจิตต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการ

Other Authors: พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, สุจิตต์ วงษเทศ,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มติชน, 2545
Subjects: ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- โบราณสถาน
ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ประวัติศาสตร์
ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ประวัติศาสตร์ -- สมัยแรกเริ่ม -- พ.ศ. -- 1800
เมืองโบราณ -- ไทย -- (ภาคคะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information