ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 41 :

ศัลยศาสตร์ตกแต่งในปี 2554 /

บรรณาธิการ บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น, กมลวรรณ เจนวิถีสุข และ อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช

Other Authors: บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น,, กมลวรรณ เจนวิถีสุข,, อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2554
Subjects: Surgery -- congresses
Wounds -- and -- Injuries
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WO5 ศ338 2554
Copy 1
Available