โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม :

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดกระบี่ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี /

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยศิลปากร

Other Authors: กระทรวงวัฒนธรรม. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2565
Subjects: ศิลปกรรมร่วมสมัย -- ไทย -- รวมเรื่อง
ศิลปกรรม -- ไทย -- รวมเรื่อง
ศิลปกรรมไทย -- รวมเรื่อง
สถาปัตยกรรม -- ไทย -- รวมเรื่อง
ศิลปกรรมไทย -- กระบี่
ศิลปกรรมไทย -- จันทบุรี
ศิลปกรรมไทย -- สุพรรณบุรี
ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี
กระบี่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
กระบี่ -- ประวัติศาสตร์
กระบี่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
จันทบุรี -- ความเป็นอยู่และประเพณี
จันทบุรี -- ภูมิประเทศ่และการท่องเที่ยว
จันทบุรี -- ประวัติศาสตร์
สุพรรณบุรี -- ความเป็นอยู่และประเพณี
สุพรรณบุรี -- ประวัติศ่าสตร์
สุพรรบุรี -- ภูมิประเทศและการท่เงเที่ยว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: N7321 ค962 2565
Copy 1
Available
Copy 2
Available