คู่มือสอบพยานหลักฐาน/

อภิรัฐ บุญทอง

Main Author: อภิรัฐ บุญทอง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2565
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 (แก้ไขเพิ่มเติม)
Subjects: กฎหมายลักษณะพยาน
พยานหลักฐาน
พยานหลักฐาน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
พยานหลักฐาน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- คำอธิบาย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: KPT1672 อ261ค 2565
Copy 1
Checked out Due: 2023-2-13 Recall This