การสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของวัดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงศาสนา /

พุทธรักษ์ ปราบนอก

Main Author: พุทธรักษ์ ปราบนอก
Other Authors: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2562
Subjects: วัดกับการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Main, Cataloging Dept.

Call Number: INPROCESS 3030/65
Copy 1
Cataloging Quick Book