ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ /

ดวงฤทัย บุญญาเสถียร

Main Author: ดวงฤทัย บุญญาเสถียร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2565
Subjects: หลักทรัพย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: KPT940 ด226ค 2565
Copy 1
Available