ประตูสู่อาเซียน 32 ตำแหน่งงาน ตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน =

ASEAN mutal recognition arrangement on tourism professionals ASEAN MRA on TP 32 positions /

ผู้เขียนและบรรณาธิการ: สถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. สถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จำกัด, 2559
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Main, Cataloging Dept.

Call Number: INPROCESS 3033/65
Copy 2
Cataloging Quick Book
Copy 1
Cataloging Quick Book
Copy 3
Cataloging Quick Book