ค่านิยมของข้าราชการไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชนบท : สาเหตุและแนวทางการแก้ไข /

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

Main Author: วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2532
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ค่านิยม
การบริหารการพัฒนา -- ไทย
การพัฒนาชนบท -- ไทย
การพัฒนาชุมชน -- ไทย
ข้าราชการ -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: JQ1746 ว689ค 2532
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available