ศาสนาชาวบ้านในวรรณกรรมนิทานพื้นบ้านอีสาน = Folk religion in Isan folk tales /

กุสุมา ชัยสินิตย์

No Cover Image
Main Author: กุสุมา ชัยวินิตย์
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2531
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.)--มศว.มหาสารคาม, 2531.
Subjects: ศาสนา
นิทานพื้นเมือง -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PL4221 ก732ศ 2531
Copy 1
Available