การมีส่วนร่วมของผู้นำท้องถิ่นในการพัฒนาชนบท = The participation of local leaders in rural development... /

ชื่น ศรีสวัสดิ์

No Cover Image
Main Author: ชื่น ศรีสวัสดิ์
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2532
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มศว.มหาสารคาม, 2532.
Subjects: การพัฒนาชนบท -- สุรินทร์ -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ผู้นำ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HM781 ช591ก 2532
Copy 1
Available