ปัญหาการปฏิบัติงานของพัฒนากรตามโครงการสร้างงานในชนบท จังหวัดมหาสารคาม = The operation problems of the community development workers under... /

สหัส อรรถเนติกุล

No Cover Image
Main Author: สหัส อรรถเนติกุล
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2534
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มศว.มหาสารคาม, 2534.
Subjects: การพัฒนาชนบท -- มหาสารคาม -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
พัฒนากร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information