วัฒนธรรมการทำงานของชาวนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : ศึกษากรณีบ้านพะวร อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ = Peasant work culture in northeastern Thailand : A case study of Ban Phawon... /

สอาด ทุมภิรมย์

No Cover Image
Main Author: สอาด ทนุภิรมย์
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2532
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.)--มศว.มหาสารคาม, 2532.
Subjects: สังคมชนบท -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
การทำงาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HD8039.F3 ส484ว 2532
Copy 1
Available