กลุ่มการเมืองกับการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณี บ้านคำไหล อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม = Political groups and and rural development : A case study of Ban Khom Lai, Amphae Na Chuak, Maha Sarakham /

สุรินทร์ ภูสิงห์

No Cover Image
Main Author: สุรินทร์ ภูสิงห์
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2533
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ [ศศ.ม.]--มศว.มหาสารคาม, 2533.
Subjects: การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงหนือ)
การพัฒนาชนบท -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ฉบับพิมพ์ดีด [ฉบับถ่ายสำเนา]
Physical Description: 115 แผ่น ; 27 ซม.