รวมบทคัดย่อผลงานเสนอในการประชุมวิชาการประจำปี 2524 เรื่อง การวิจัยเพื่อการพัฒนาชนบท 29-30 มกราคม 2524 ณ ศูนย์สารนิเทศ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

No Cover Image
Corporate Author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2524
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: การพัฒนาชนบท -- สาระสังเขป
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HN700.592.C6 ร156
Copy 1
Available