การบริหารการพัฒนาชนบทเปรียบเทียบ:

การบริหารการพัฒนาชนบทตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ความจำเป็นพื้นฐานและโครงการอีสานเขียว /

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

Main Author: วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2534
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: การพัฒนาชนบท
โครงการอีสาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HN700.592.R8 ว689ก 2534
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 4
Available
Copy 3
Available
Copy 5
Available