คุณภาพชีวิตของคนชนบท:

การประชุมทางวิชาการประเพณีธรรมศาสตร์-มหิดล ครั้งที่ 2 วันที่ 24-26 เมษายน 2534 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Corporate Author: การประชุมทางวิชาการ เรื่องคุณภาพชีวิตของคนเมืองหลวง [ครั้งที่ 2 : มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ 2534]
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ชีวิตชนบท -- ไทย
สังคมวิทยาชนบท
แรงงานเด็ก -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HN700.55 ก482
Copy 2
Available
Copy 1
Available