ภูมิปัญญาแห่งอีสาน :

รวมบทความอีสานคดีศึกษา /

จารุวรรณ ธรรมวัตร ; ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

No Cover Image
Main Author: จารุวรรณ ธรรมวัตร
Other Authors: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม. คณะมนุษยศษสตร์ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
Format: BOOKS
Language:
Published: มหาสารคาม : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2531
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: วัฒนธรรมไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ความเป็นอยู่และวัฒนธรรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!