รายงานการวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาชนบทภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2525 = A study of the appropriate technologyfor the rural development in the Eastern region fo Thailand /

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

No Cover Image
Corporate Author: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
Format: RESEARCH
Language:
Published: ชลบุรี 2525
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: การพัฒนาชนบท -- วิจัย
เทคโนโลยี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information