การศึกษาผลการดำเนินการและผลข้างเคียงที่เกิดจากการจัดกิจกรรมของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดมุกดาหาร /

ไพรินทร์ ภานามันท์

No Cover Image
Main Author: ไพรินทร์ ภานามันท์
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2534
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.)--มศว. มหาสารคาม, 2534.
Subjects: การศึกษาขั้นมัธยม -- การบริหาร -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- มุกดาหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB2822 พ989ก 2534
Copy 1
Available