ปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด /

วิเลิศ เวียงแสง

No Cover Image
Main Author: วิเลิศ เวียงแสง
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2535
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.[การบริหารการศึกษา])--มศว. มหาสารคาม, 2535.
Subjects: การศึกษาขั้นประถม -- หลักสูตร -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ร้อยเอ็ด
การศึกษาขั้นประถม -- ไทย -- (ร้อยเอ็ด)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB2822.5 ว723ป 2535
Copy 1
Available